SPEL Praha
Tusarova 55
170 00 Praha 7
tel.: 220 580 670
e-mail: info@spelpraha.cz

atypická výroba
zakázkové hodiny
více informací

Slovenský orloj

V roce 2009 jsme dokončili zcela unikátní dílo - hodinářskou část Slovenského orloje ve Staré Bystrici. Práce na vývoji a výrobě orloje začaly v roce 2006 po prvních kontaktech s představiteli obce Stará Bystrica. Slavnostní spuštění orloje se konalo 18.7. 2009.

Vzhledem k prostorovým dispozicím orloje jsme zvolili zobrazování astronomických údajů astrolábem (podobně jako pražský Staroměstský orloj).
Tento způsob zobrazení je velice názorný, zobrazuje současně oběh Slunce kolem Země, jeho výšku nad obzorem, pohyb Slunce po hvězdné obloze – polohu na zvěrokruhu. Na stejné ose dále zobrazuje polohu Měsíce na obloze. Fáze Měsíce je zobrazena otáčením měsíční koule s tmavou a světlou polovinou. Přibližně je také zobrazena výška měsíce nad obzorem.
Barevnost hlavního číselníku orloje je daná fázemi dne jak jimi prochází Slunce: černá noc, červená úsvit a soumrak, světlomodrá den. Zlaté křivky na číselníku znázorňují obratníky raka a kozoroha, rovník, obzor a tzv. místní poledník, přímku, která zobrazuje místní astronomické poledne, nejvyšší polohu Slunce během dne nad Starou Bystricou. Geometrie křivek a barevných ploch na číselníku je navržena podle zeměpisné polohy Staré Bystrice.
Na vnějším okraji číselníku je tzv. kalendářní deska rozdělená na 366 dílů, která se každý den pootočí o jeden dílek - den, s výjimkou 28. února nepřestupného roku. Významné slovenské svátky a památné dny jsou na kalendáři označené červenou hvězdičkou.
Součástí naší dodávky jsou dále hodiny zobrazující středoevropský čas a také cimbál pro odbíjení celých hodin a zvon, který vytváří zvukovou kulisu po dobu promenády apoštolů.

Astroláb, hodiny a zvony jsou součástmi celku Slovenského orloje, mimořádného výtvarného díla ve Staré Bystrici, viz www.starabystrica.sk.

Orloj je ovládán řídícím počítačem se speciálně vyvinutým programem pro řízení jednotlivých elektrických pohonů:

  • slunce
  • zvěrokruh
  • měsíc
  • fáze měsíce
  • kalendář
  • hodiny
  • cimbál
  • zvon

Dále počítač ovládá spuštění promenády apoštolů a osvětlení orloje synchronizované s vizuálními a zvukovými efekty.
Díky počítačovému řízení je orloj synchronizován přesným časem ze systému GPS a zavedením tzv. časové rovnice do programu zobrazuje astroláb pravý sluneční čas.